Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Efkaimport.nl of newsound.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Disclaimer
Efka Import b.v. besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle  informatie. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Efka Import b.v. alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen.
Efka Import b.v. is een werkmaatschappij van newsound benelux holding bv